Logo

Kế hoạch khám sức khỏe cho Sinh viên Cao đẳng chính quy năm 2019.

Lượt xem: 27 Ngày đăng: 06/09/2019

                                                                                                    KẾ HOẠCH
                                             Khám sức khỏe cho sinh viên Cao đẳng chính quy năm 2019

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Y tế;
– Căn cứ Quy chế công tác Học sinh – Sinh viên đối với chương trình đào tạo Cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số
17/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội;
– Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội;
– Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện khám sức khỏe cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích
– Nắm bắt được tình trạng sức khỏe của sinh viên; xác định sinh viên đạt tiêu chuẩn về sức khỏe theo học, làm cơ sở phục vụ công tác y tế học đường, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho sinh viên.
– Xác định sinh viên được đề nghị miễn, giảm hoạt động thể lực trong thời gian theo học tại trường.
1.2. Yêu cầu
– Sinh viên hệ đào tạo cao đẳng chính quy có mặt để khám sức khỏe theo kế hoạch của nhà trường, thực hiện đầy đủ các nội dung khám sức khỏe theo quy định của Hội đồng khám súc khỏe nhà trường.
– Sinh viên khi đi khám sức khỏe mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
2.1. Thành lập Ban chỉ đạo
a. Thành phần
– Thầy Vũ Quang Vụ, Hiệu trưởng – Trưởng ban;
– Thầy Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng Phòng Đào tạo – Phó ban;
– Thầy Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Ban CT HS-SV –Phó trưởng ban thường trực;
– Cô Nguyễn Thị Thủy – Ủy viên;
– Cô Nguyễn Phương Thủy – Ủy viên;
– Cô Nguyễn Thị Hải Yến – Ủy viên;
– Cô Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên;
– Thầy Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên;
– Thầy Nguyễn Hữu Chung – Ủy viên;
b. Nhiệm vụ
– Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch.
2.2. Phối hợp tổ chức thực hiện
a. Ban Công tác Học sinh – Sinh viên
– Chịu trách nhiệm tham mưu, lập kế hoạch để tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe cho sinh viên.
– Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các đơn vị đào tạo của nhà trường để đôn đốc sinh viên thực hiện kế hoạch khám sức khỏe đúng quy định.
– Báo cáo kết quả với Ban lãnh đạo nhà trường.
b. Phòng Tổ chức – Hành chính
– Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán làm hợp đồng với đơn vị y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên.
– Bố trí cơ sở vật chất theo yêu cầu của đơn vị y tế.
– Đảm bảo vệ sinh phòng khám, đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong quá trình khám sức khỏe.
c. Phòng Tài chính – Kế toán
– Lập dự trù kinh phí, làm hợp đồng khám sức khỏe và thanh lý hợp đồng cho đơn vị y tế theo đúng quy định.
d. Phòng Đào tạo
– Bố trí lịch học cho sinh viên phù hợp, đảm bảo việc khám sức khỏe theo đúng kế hoạch.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHÁM SỨC KHỎE
3.1. Thời gian: Thứ 7 ngày 07/09/2019
3.2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội – Đ/c: số 51 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Trên đây là kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Cao đẳng chính quy năm 2019. Đề nghị trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch trên./.

KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE HỆ CHÍNH QUY KHÓA K11-K12- K13

Buổi sáng

Stt Thời gian Lớp học GVCN Địa điểm Ghi chú
1 7h30’h – 8h15’

Thứ 7 ngày 07/09/2019

K11CĐ1(50)

K11CĐ2(48)

K12CĐ1(41)

K12CĐ2(45)

K12CĐ3(50)

K12CĐ4(55)

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Phương Thủy

Nguyễn Hữu Chung

Nguyễn Duy Thanh

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Mạnh Cường

Trường

(289)

2 8h15’- 9h

Thứ 7 ngày 07/09/2019

K13A – D1(60)

K13A – D2(38)

K13A – Y1(38)

K13A – CT1(30)

K12CĐ5(42)

K12CĐ6(33)

K12L11(57)

K12L12(45)

K13A – L1(38)

K13A – L2(104)

 

Cù Thị Nhỏ

Nguyễn Phương Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Đặng Minh Ngọc

Trần Thị Hà

Nguyễn Thị Ngọc Anh

(Nguyễn Hữu Chung)

(Nguyễn Thị Hương)

(Nguyễn Hưu Mạnh)

(Nguyễn Hưu Chung)

 

Trường

(485)

 

3 9h – 9h30’

Thứ 7 ngày 07/09/2019

K13C- D1(44)

K13C- D2(43)

K13C- Y1(31)

Nguyễn Văn Tuyên

Nguyễn Văn Tuyên

Nguyễn Văn Tuyên

Trần Bình

(118)

4 9h 30’– 10h30’

Thứ 7 ngày 07/09/2019

K13E – D1(71)

K13E – D2(75)

K13E – Y1(64)

Đoàn Như Quỳnh

Nguyễn Thu Loan

Nguyễn Thanh Ngân

477 Nguyễn Trãi

210

 

 

Buổi Chiều

1 13h30’- 14h30’

Thứ 7 ngày 07/09/2019

K12CĐ1A(74)

K12CĐ2A(76)

K12CĐ3A(72)

K12CĐ4A(80)

K12Y1(53)

K12L17(26)

Số 01 Hoàng Đạo Thúy

(381)

2 14h30’ – 16h30’

Thứ 7 ngày 07/09/2019

K13D- CĐ1

K13D- CĐ2

K13D- CĐ3

K13D- CĐ4

K13D- CĐ5

K13D- Y1

K13D-  Y2

K13D- CT1

Số 01 Hoàng Đạo Thúy

(550)

Ghi chú:

Địa điểm khám- Trường cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Số 51 đường Phú Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Mọi thông tin xin liên hệ; Thầy Thanh ĐT (0913375242)